Acest site este de vanzare!

Prelucrarea datelor - GDPR

CONDITII GENERALE DE DERULARE A OPERATIUNILOR CONFORM REGULAMENTULUI GDPR:

 

                   Va informam ca din data de 25 mai 2018 este aplicabil Regulamentul European 679/2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (GDPR). Scopul principal al acestei reglementari este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Definitii relevante în contextul protectiei datelor cu caracter personal

Date cu caracter personal = orice informatie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator on–line sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identită]ii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către ter]i prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea/restrictionarea, ștergerea sau distrugerea;

Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informată cu privire la identitatea și datele de contact ale operatorului și ale Responsabilului cu protectia datelor, scopurile în care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevăzute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizată și conditiile în care pot fi exercitate;

Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obtine de la operatorul de date la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele cu caracter personal care o vizează, sunt sau nu prelucrate de către acesta;

Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum și completarea datelor incomplete;

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoană;

Dreptul la restrictionarea prelucrării = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu character personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora;

Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere și în mod gratuit, datele cu caracter personal într–o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într–un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către RTG Medical Solution SRL-D către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege;

Dreptul la opozitie = dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere și de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în privinta persoanei vizate sau o afectează în mod similar într–o măsură semnificativă;

Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării

Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislatia aplicabilă în domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

 În vederea prestării serviciilor comerciale asumate prin prezentele conditii generale, SC RTG Medical Solution SRL-D prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protectiei datelor cu caracter personal respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 și ale legislatiei subsecvente.

 Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de către SC RTG Medical Solution SRL-D apartin următoarelor categorii de persoane vizate: Clientul (chiar și după încetarea relatiei contractuale), reprezentantii legali sau conventionali ai Clientului, Beneficiarii reali

SC RTG Medical Solution SRL-D prelucrează date cu caracter personal pentru următoarele scopuri, după cum urmează:

1. În vederea îndeplinirii obligatiilor legale, SC RTG Medical Solution SRL-D prelucrează datele cu caracter personal pentru executarea și îmbunătătirea serviciilor comerciale oferite prin preluarea în aplicatiile informatice ale societatii a datelor, conform cerintelor legale aplicabile

2. În vederea încheierii și executării contractului dintre Client și SC RTG Medical Solution SRL-D, aceasta prelucrează datele cu caracter personal pentru: derularea și gestionarea relatiei contractuale cu Clientul, în vederea furnizării produselor și serviciilor (inclusiv servicii on–line);

3. În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale SC RTG Medical Solution SRL-D, în contextul desfășurării obiectului său de activitate, societatea prelucrează datele cu caracter personal pentru: îmbunătătirea produselor și serviciilor furnizate, prin optimizarea fluxurilor și a reglementărilor interne (inclusiv optimizarea costurilor segmentarea clientilor; proiectarea, dezvoltarea, testarea și utilizarea sistemelor informatice și a serviciilor IT); reclamă, marketing simplu și publicitate; statistică; gestionarea reclamatiilor și sesizărilor ce nu vizează produsele și/sau serviciile contractate de către persoana vizată.

4. În baza consimtământului exprimat de către Persoana vizată cu ocazia deschiderii relatiei de afaceri sau în alte situatii, după caz, pentru următoarele scopuri:

marketing direct, prin comunicarea de informatii și/sau oferte personalizate cu privire la produse, servicii și activităti ale SC RTG Medical Solution SRL-D și/sau ale partenerilor acesteia, precum și efectuarea de către SC RTG Medical Solution SRL-D,direct sau prin partenerii contractuali ai acesteia, a studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile și activitătile actuale și/sau viitoare ale SC RTG Medical Solution SRL-D și/sau ale partenerilor acesteia;

• generarea de oferte și comunicări personalizate, prin utilizarea unor tehnici informatice care implică un proces decizional automatizat și care pot produce efecte juridice asupra persoanei vizate sau care o pot afecta în mod similar într–o măsură semnificativă.

Consimtământul exprimat cu privire la activitătile de prelucrare de mai sus poate fi retras în orice moment, fără a afecta legalitatea activitătilor de prelucrare efectuate înaintea retragerii.

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, SC RTG Medical Solution SRL-D prelucrează datele cu caracter personal care îi sunt furnizate în mod direct, precum și datele pe care SC RTG Medical Solution SRL-D le generează pe baza acestora, respectiv: cod identificare client, date de tranzactionare, informatii ce rezultă din neconformitătile semnalate de către orice persoană.

Persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi în contextul prelucrării datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionare a prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, și dreptul de a se adresa Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, în măsura în care persoana vizată consideră necesar.

            Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SC RTG Medical Solution SRL-D să anonimizeze aceste date (lipsindu–le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice.

Ne asumam responsabilitatea de a nu vinde, instraina sau face publice bazele de date ale siteului nostru, acestea pot fi transmise doar autoritatilor responsabile cu verificarea tranzactiilor comerciale, numai in scopuri justificate.

Datele personale, ale cumparatorilor, retinute de catre site-ul nostru vor fi folosite strict in scopul de a intocmi acte necesare unei tranzactii, transport, studii de marketing in cadrul companiei noastre, trimiterii de informatii legate de oferte, promotii, preturi, site, vouchere cadou si alte informatii utile strict din cadrul societatii noastre.

Datele personale înseamnă orice informație referitoare la dvs. care ne permite să vă identificăm, cum ar fi numele dvs., datele de contact, detaliile de plată și informațiile despre accesul dvs. pe site-ul nostru.

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor și/sau a îndeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare ale SC RTG Medical Solution SRL-D.

DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI

Site-ul www.rtgmedical.ro, este proprietatea societatii SC RTG Medical Solution SRL-D, inregistrata in Bucureşti, Str. Padurea Craiului, nr. 1, Bloc B2, ap. 45, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/6264/2017, CUI- 37496974, titulara a contului nr. IBAN: RO28BTRLRONCRT0393643001 deschis la Banca Transilvania-Agentia Titan, cu un capital social declarat 200 LEI, reprezentata de Tudorache Radu, in calitate de Administrator

PERSOANELE VIZATE   

Persoanele vizate sunt persoanele care fac comenzi telefonice, prin intermediul emailului sau al site-ului www.rtgmedical.ro

Putem colecta date personale de la dumneavoastra atunci când postati o comanda la noi, când creați un cont, cand va abonati la newsletter, sau când ne contactați.

DATE COLECTATE:

-Nume, prenume

-Adresa postala

-Adresa e-mail

-Numar de telefon

-Istoricul comenzilor dvs.(produse achiziționate, prețuri, moduri de plată)

-Informațiile pe care le furnizați despre preferințele dumneavoastra în momentul comenzii sau in contul dumneavoastra.

-Comunicarile pe care le faceți cu noi sau pe care le direcționați către noi prin scrisori, e-mailuri, servicii de chat, apeluri și rețele de socializare

Date personale pot fi colectate si prin intermediul cookie-urilor, atunci când clientul interacționează cu reclamele și aplicațiile mobile sau când vizitează site-urile web și alte sisteme informatice ce se afla in legatura cu noi.

Datele colectate pot include: adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare, locația geografică, adrese URL de redirecționare, informațiile despre acțiunile întreprinse sau despre interacțiunea cu noi.

SCOPUL COLECTARII DATELOR:

– informarea Clientilor privind situatia contului, validarea, expedierea si facturarea Comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la comanda, la bunurile si sau serviciile achizitionate

– trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS)

– de cercetare de piata, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul Clientului/Cumparatorului.

PERIOADA STOCĂRII DATELOR

       Durata prelucrării datelor cu caracter personal este identică cu durata funcționării contractului principal de furnizare servicii. sau după cum prevăd diferitele perioade de stocare prevăzute de lege.

După încetarea scopului respectiv sau la sfârșitul acestor perioade, datele corespunzătoare vor fi blocate sau șterse în conformitate cu reglementările legale.

În cazul în care ne contactați pentru o întrebare/ oferta, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dumneavoastra., dar nu mai mult de 5 ani de la ultima corespondență trimisă;

În cazul în care creați un cont, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate. În acest sens, menționăm că datele prelucrate pentru acest scop vor fi șterse la 5 ani după ultima interacțiune cu utilizatorul contului

În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate În acest sens, menționăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing direct sunt șterse din evidențele acestor baze de date la 5 ani de ultima interacțiune cu dumneavoastră;

În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile de coș de cumpărături sau cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) și pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentală online, pentru a ne personaliza ofertele pentru dumneavoastră și pentru a permite distribuirea conținutului nostru pe site-uri de socializare vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 5 ani de la colectarea acestora, în baza consimțământului dumneavoastră.

POLITICA DE UTILIZARE A COOKIE URILOR

            La fel ca multe alte siteuri web, folosim și așa numitele "cookieuri". Cookieurile sunt fișiere text mici care sunt transferate de pe un server de siteuri pe hard disk.

Acest lucru ne oferă automat anumite date, cum ar fi Adresa IP, browserul utilizat, sistemul de operare de pe computer și conexiunea la Internet.

Cookieurile nu pot fi utilizate pentru a lansa programe sau pentru a transfera viruși pe un computer.

Pe baza informațiilor conținute în modulele cookie, putem facilita navigarea și permite afișarea corectă a siteurilor noastre web.

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

Cookie-uri de performanta a site-ului

Cookie-uri de analiza a vizitatorilor

Cookie-uri pentru geotargetting

Cookie-uri de inregistrare

Cookie-uri pentru publicitate

Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

În nici un caz datele colectate de noi nu vor fi transmise terților sau nu va fi stabilită o legătură cu datele personale fără consimțământul dumneavoastră.

Desigur, puteți vizualiza și siteul nostru fără cookieuri.

Browserele pot sa fie setate să accepte sau nu cookieuri.

Pentru anumite activităţi de bază insa, este nevoie de cookie-uri. De exemplu, folosim cookie-uri pentru păstrarea produselor în coşul de cumpărături, chat în timp real, analiza vizitatorilor, folosind software-ul Google Analytics, colectăm date anonime despre vizitele pe site-ul nostru, cum ar fi paginile vizualizate, pentru a păstra preferinţele tale şi pentru a îţi oferi conţinut şi publicitate.

Prin aceste cookie-uri sunt reţinute preferinţele fiecărui utilizator pe site, astfel încât nu mai este necesară setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

Informaţiile dobândite prin intermediul cookie-urilor sunt anonime şi nu vor fi legate de datele cu caracter personal.

Puteți dezactiva oricând utilizarea cookieurilor prin setările browserului dvs. Utilizați funcțiile browserului dvs. de internet pentru a afla cum puteți schimba aceste setări.

Pentru detalii suplimentare cu privire la activitătile de prelucrare efectuate de către SC RTG Medical Solution SRL-D, precum și cu privire la drepturile de care beneficiati în acest context, vă rugăm să vă adresati printr–o cerere (pe suport hârtie/în format electronic, prin e–mail) către: office@rtgmedical.ro.

Dorim sa va asiguram pe aceasta cale ca societatea noastra a luat masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastra.

 

 

www.rtgmedical.ro - power by Addit.ro
RTG Medical Solution SRL-D © 2019